Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:45:21

Poprawka 15

Za: 0 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 13