Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:43:32

Poprawka 12

Za: 2 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 15