Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:41:40

Poprawka 8

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 14