Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:40:03

Poprawka 4

Za: 25 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14