Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2014 godz. 16:35:41

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13