Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2014 godz. 16:35:21

Poprawka 8

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13