Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2014 godz. 16:34:10

Poprawka 4

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13