Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2014 godz. 16:33:26

Poprawka 2

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 13