Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2014 godz. 16:33:05

Poprawka 1

Za: 26 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13