Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Dnia 03-12-2014 godz. 13:27:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 32