Narzędzia:

Dnia 03-12-2014 godz. 11:15:21

Za: 29 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17