Narzędzia:

Dnia 19-11-2014 godz. 11:18:44

Za: 25 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24