Narzędzia:

Dnia 19-11-2014 godz. 11:14:43

Za: 23 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24