Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:21:29

Poprawka 7

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25