Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:20:49

Poprawka 4

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24