Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:20:13

Poprawka 1, 2

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20