Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 14:18:06

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19