Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Dnia 06-11-2014 godz. 14:15:34

Poprawka 4

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19