Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Dnia 06-11-2014 godz. 14:15:19

Poprawka 3

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27