Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Dnia 06-11-2014 godz. 14:15:05

Poprawka 2

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22