Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Dnia 06-11-2014 godz. 14:14:47

Poprawka 1

Za: 24 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25