Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Dnia 06-11-2014 godz. 14:05:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19