Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:05:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18