Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 06-11-2014 godz. 14:04:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23