Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:03:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18