Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:01:02

Poprawka 16, 18, 19

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21