Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dnia 06-11-2014 godz. 13:24:24

Poprawka 6

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 25