Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 13:56:16

Poprawka 4

Za: 4 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19