Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:53:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19