Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:53:25

Poprawka 26

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21