Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:53:04

Poprawka 25, 28

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19