Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:51:56

Poprawka 19, 27, 29

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18