Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:50:08

Poprawka 13, 14

Za: 69 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29