Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:49:36

Poprawka 12

Za: 31 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19