Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:47:05

Poprawka 4

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20