Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:46:45

Poprawka 3

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18