Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:46:25

Poprawka 2, 6, 20

Za: 1 Przeciw: 80 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18