Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:45:51

Poprawka 1

Za: 28 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21