Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 13:40:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18