Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 13:38:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 70 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 20