Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dnia 06-11-2014 godz. 13:23:00

Poprawka 3

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 20