Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 13:35:06

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20