Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 13:34:46

Poprawka 3

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21