Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dnia 06-11-2014 godz. 13:30:06

Poprawka 21

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 21