Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dnia 06-11-2014 godz. 13:29:46

Poprawka 20

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19