Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dnia 06-11-2014 godz. 13:29:02

Poprawka 17

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 20