Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dnia 06-11-2014 godz. 13:27:53

Poprawka 14

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 19