Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:25:55

Poprawka 21

Za: 77 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21