Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dnia 06-11-2014 godz. 13:26:41

Poprawka 11, 18

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 18