Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:24:57

Poprawka 18, 27

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24